Verenigde Staten van Europa?

Ja, dat moet!

Alles wat je wilde weten over nut en noodzaak om de Europese Unie te transformeren in de Verenigde Staten van Europa

 • angle-right
  De intergouvernementele Europese Unie is zwak, ziek en misselijk. Een federatie als de Verenigde Staten van Europa is gezond en sterk.
 • angle-right
  De Europese Unie is slechts een optelsom van nationale belangen van lidstaten: er is geen echte eenheid en verbondenheid. Er komt meteen ruzie als een nationaal belang van een lidstaat bedreigd wordt.
 • angle-right
  Een federatie in de vorm van de Verenigde Staten van Europa verbindt de lidstaten door het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen en zorgen.

Vergroot je kennis over de staatkundige inrichting van Europa

Waarom loopt de samenwerking binnen de EU niet lekker?

Welke politiek-filosofische grondslagen zitten achter de idee van federalisering?

Kunnen we iets leren van de federale inrichting van  Amerika?

Wat is het verschil tussen een verdrag en een grondwet?

Volg de cursus Federalisering van Europa in vier delen


Wat gebeurt er als er niets verandert?

 • angle-right

  De Europese Unie werkt op basis van top-down gedwongen uniformiteit.

 • angle-right

  Top-down gedwongen uniformiteit dwingt lidstaten tot assimilatie (aanpassing).

 • angle-right

  Gedwongen assimilatie berooft lidstaten van hun soevereiniteit en culturele identiteit.

 • angle-right

  Verlies van soevereiniteit en culturele identiteit veroorzaakt verzet tegen de Europese Unie.

 • angle-right

  Dan veroorzaken externe ontwikkelingen, zoals migratie en terreur, nog meer interne conflicten.

 • angle-right

  Al deze conflicten versterken het proces van desintegratie van de Europese Unie.


In de Europese Unie betekent (meer) ‘Europese Integratie’ dat lidstaten steeds meer op elkaar moeten gaan lijken. In de Verenigde Staten van Europa speelt het begrip ‘integratie’ alleen op het niveau van de federale autoriteit: behartiging van gemeenschappelijke belangen en zorgen.


De intergouvernementele Europese Unie vernietigt langzaam maar zeker de soevereiniteit van de lidstaten. In een federatie als de Verenigde Staten van Europa delen de lidstaten en de federale autoriteit met elkaar de soevereiniteit.


In de Verenigde Staten van Europa behartigt een federale autoriteit  gemeenschappelijke belangen en zorgen waar een individuele lidstaat niet (langer) voor kan zorgen: defensie, klimaat, economie, sociale geborgenheid, migratie, veiligheid en invloed op het wereldtoneel.


Met de Verenigde Staten van Amerika als voorbeeld leeft daarom nu al 40% van de wereldbevolking in 28 federale staten.

Waarom hebben we nog altijd geen Europese Federatie?

Ondanks vele pogingen - door de eeuwen heen - belette krampachtig nationalistisch-gedreven politiek om het Amerikaanse voorbeeld te volgen en de Verenigde Staten van Europa te stichten.

Intussen groeiden in Amerika 13 staten tot 50 en werden ze samen het invloedrijkste land ter wereld. De Europese Unie daarentegen is niet in staat gebleken de 28 lidstaten bijeen te houden. Er zijn zelfs significante tekenen dat er nog meer lidstaten gaan opstappen.

Sinds het Verdrag van Westfalen in 1648 – de geboorte van de zogeheten soevereine natiestaten – creëerden die natiestaten een toestand van anarchie: door de afwezigheid van lands-grensoverschrijdend bestuur ontaardden wederzijdse irritaties en conflicten in oorlogen op het Europese continent.

Binnen Amerika was de laatste oorlog tussen 1861 en 1865, nota bene om elf lidstaten die in strijd met de federale Constitutie uit de federale Unie waren gestapt, weer binnen de federatie te doen terugkeren.


dollar

In 2015 bedroegen de totale uitgaven van de Europese Unie € 145 miljard - voor een bevolking van omstreeks 515 miljoen.


In 2015 bedroegen de totale uitgaven van de federale regering van de Verenigde Staten van Amerika - voor een bevolking van omstreeks 323 miljoen - $ 3.8 triljoen.

Wat is er nodig om de Verenigde Staten van Europa te vestigen?

Om een bijdrage te kunnen leveren aan een beter functionerend Europa is het verstandig om eerst te leren waarom het zwakke intergouvernementele systeem van de Europese Unie zou moeten worden ingeruild voor een sterk federaal systeem.


Door de eeuwen heen faalde elke top-down poging van Europese politici om de landen van Europa te verenigen in een Federatie. Eén poging is tot nu toe nooit ondernomen: een Europese Conventie van Burgers, een aanpak van onderop uit de samenleving zelf.


Zo’n Conventie heeft tot doel om aan het Europese volk een Federale Europese Constitutie aan te bieden - net zoals de Conventie van Philadelphia in 1787 aan het Amerikaanse volk een federale Constitutie aanbood in plaats van hun zwakke en desintegrerende Confederale Verdrag. 


En als een meerderheid van de burgers in negen landen – net zoals in Amerika tussen 1787 en 1789 – die federale Constitutie ratificeren, dan treden de Verenigde Staten van Europe in werking.

 Wat ga je leren in deze cursus?

 • angle-right
  Kennis delen over de zwakte van de Europese Unie en de kracht van een federale bestuursvorm voor Europa.
 • angle-right
  Het ontmaskeren van een aantal populaire misvattingen over federalisering. Waaronder de wijdverbreide misvatting dat een federatie een superstaat zou zijn die de soevereiniteit van de lidstaten vernietigt. Klinkklare onzin.
 • angle-right
  Leren waarom en hoe een federale Constitutie van slechts tien artikelen een krachtig staatkundig fundament van de Verenigde Staten van Europa kan zijn. Een Constitutie die uitsluitend algemeen verbindende artikelen bevat en niet – zoals het Verdrag van Lissabon – is volgepropt met nationalistische politieke folklore van de lidstaten, gevoegd bij de ene na de andere uitzondering op de algemeen verbindende regels.
 • angle-right
  Leren hoe het komt dat het tot nu toe nooit is gelukt - ondanks vele pogingen gedurende enkele eeuwen – om een echte Europese federatie te creëren. En wat we moeten doen om eindelijk de Verenigde Staten van Europa te vestigen.

Cursus federalisering van Europa

Vijf uur videolessen en lesmateriaal


prijs excl. BTW

€ 62,-

Introductiekorting van 40%

Nu € 37,- 


Cursus federalisering van Europa, in vier delen

1.     Waarom leidt het EU-besturingssysteem tot desintegratie?
2.     Waarom is het verstandig om van de EU een federale staat te maken?
3.     Waarom hebben de Amerikanen gekozen voor een federale staat?
4.     Waarom is een federale Constitutie beter dan een intergouvernementeel verdrag?

Wat zeggen anderen over deze cursus?

“Het centrale thema in Europa is Verbinding.”

“De afkeer die velen voor Europa voelen, fascineert me evenzeer als mijn eigen overtuiging dat daar onze toekomst ligt. Hoe komt het dat zoveel mensen zich afkeren van iets dat ik zelf tot in mijn diepste wezen omarm? Ben ik nou gek?’ Nee, ik heb de cursus gevolgd en het antwoord gevonden: 'Ik ben niet gek'."

Jos Steehouder
- Journalist en Publicist

“Kijk naar de wereld. Wat zijn wij nou eigenlijk als Europa ...?"

“ In 1900 waren we nog zo’n twintig procent van de wereldbevolking. En nu? Acht? Over veertig jaar zijn we nog maar vier procent, of vijf. De betekenis van Europa, maar zeker van de Europese landen afzonderlijk, is dus sterk tanende: Europa is vandaag de dag alleen nog maar een verzameling van kleine landen en landen die nog niet weten dat ze klein zijn. Dan móet je toch samenwerken? Het is ongelooflijk dat we daar zoveel mensen nog van moeten overtuigen. Deze cursus levert hier een belangrijke bijdrage aan en zorgt misschien wel voor een doorbraak"

Fernand Jadoul
- Honorair Consul voor Luxemburg

question

Wat is een federatie?

Dat is een organisatie waarbij de leden autonoom en soeverein blijven, maar enkele limitatieve bevoegdheden afstaan aan een apart functionerend orgaan voor het verzorgen van gezamenlijke belangen, die de leden zelf niet (meer) individueel kunnen behartigen. Dat orgaan voor het geheel is soeverein voor die limitatieve bevoegdheden, zonder hiërarchisch op te treden ten opzichte van de leden van de organisatie. Beide bestuursniveaus functioneren dus soeverein. Er is een deling van soevereiniteit tussen het bestuur voor het geheel en voor de leden van de organisatie. Dit systeem kan slechts gewijzigd worden met de instemming van alle besturen, zowel de leden als het geheel.

question

Weten veel mensen wat een federatie in werkelijkheid betekent?

Nee. Door valse voorlichting door Eurosceptici en Eurohaters is het beeld ontstaan dat een federatie een superstaat of een imperium is. En dat is het nu juist niet. Het huidige intergouvernementele samenwerkingsverband van de Europese Unie waarin de regeringsleiders in de Europese raad alles kunnen besluiten wat ze willen en dit vervolgens kunnen afdwingen in de lidstaten is een superstaat.

question

Wat moeten de lidstaten van een federatie in eigen land aanpassen?

Niets. Ze blijven wat ze zijn en ze houden wat ze hebben: hun eigen parlement, regering, rechterlijke macht et cetera. Ze hebben alleen enkele goed omschreven zaken die ze wegens de mondialisering zelf niet meer kunnen verzorgen aan een ander orgaan gegeven zodat ze daar zelf geen kopzorgen meer over hebben.

Niets. Ze blijven wat ze zijn en ze houden wat ze hebben: hun eigen parlement, regering, rechterlijke macht et cetera. Ze hebben alleen enkele goed omschreven zaken die ze wegens de mondialisering zelf niet meer kunnen verzorgen aan een ander orgaan gegeven zodat ze daar zelf geen kopzorgen meer over hebben.

question

Waarom zou de federalisering van Europa mogelijk zijn, als het gedurende meer dan zestig jaar niet is gelukt, net nu er steeds meer Eurosceptici en anti-Eurocraten zijn?

Ja, die omslag naar een Federatie is mogelijk. Maar daarvoor moeten meer mensen begrijpen wat federalisme is. Federalisme dat de Burgers voorrang geeft op de Staten. Scepticisme en verzet tegen de EU en haar technocraten zijn juist gegroeid door haar intergouvernementele systeem dat centralistisch en top down werkt.

Niets. Ze blijven wat ze zijn en ze houden wat ze hebben: hun eigen parlement, regering, rechterlijke macht et cetera. Ze hebben alleen enkele goed omschreven zaken die ze wegens de mondialisering zelf niet meer kunnen verzorgen aan een ander orgaan gegeven zodat ze daar zelf geen kopzorgen meer over hebben.


Leer alles over een federaal Europa!

In vier delen, onderverdeeld in 14 lessen leer je op basis van een heldere uitleg alles over een federaal Europa. De video's worden ondersteund met relevante (historische) documenten en ander studiemateriaal.

 • check
  Je leert welke zwakheden de Europese Unie heeft en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen
 • check
  Je verkrijgt inzicht in het ontstaan van soevereine natiestaten
 • check

  Je leert hoe besluitvorming verloopt in een intergouvernementeel besturingssysteem

 • check

  Je snapt waarom systeemfouten onvermijdelijk tot desintegratie leiden en het systeem uithollen

 • check

  Je weet wat een federatie is en op welke filosofische grondslagen deze rust

 • check

  Je hebt kennis van het ontstaan van de federatie Verenigde Staten van Amerika

 • check

  Je weet wat de rol van de Federalist Papers in het ontstaansproces van het federatief Amerika hebben gespeeld

 • check

  Je leert wat de beslissende rol van de Conventie van Philadelphia heeft gespeeld

 • check

  Je weet wat het verschil is tussen een verdrag en een constitutie

 • check

  Je leert hoe je ook in Europa tot een federatie kunt komen

 • check

  Je neemt kennis van een Europese Constitutie als grondslag voor de Verenigde Staten van Europa

Cursus federalisering van Europa

In vier delen


 • check
  4 delen
 • check
  14 lessen
 • check
  Ruim 5 uur videolessen
 • check
  Veel relevante media
 • plus
  Toegang tot Facebook groep
 • plus
  European Federalist Papers hardcopy (€ 19,95) gratis

prijzen excl. BTW

€ 62,-

Introductiekorting van 40%

Nu € 37,- 

Leo Klinkers

Over de auteur

mr.dr. Leo Klinkers is bestuurskundige met een staatsrechtelijke achtergrond. Als medeoprichter van de Vereniging voor Bestuurskunde heeft hij binnen en buiten Nederland bijgedragen aan de creatie van bestuurskundige opleidingen in het beroeps- en academisch onderwijs. In 1983 verliet hij de Universiteit van Utrecht om sindsdien beschikbaar te zijn als zelfstandig bestuurskundig adviseur voor overheden in diverse landen.

Hij is mede-auteur van de European Federalist Papers.Copyright - Sterk Leren Academy